Minis-10

 
 

 

 
fides-gondobasket.webnode.pt/products/sub-10/
 
 
 
 
 
 
 

Minis-12

 
 
 
 
fides-gondobasket.webnode.pt/products/sub-12/

 

 

 

Seniores A

 
 
8 Outubro 2016

Fides Gondobasket   61 - 72   Aroso

http://fides-gondobasket.webnode.pt/products/seniores-a/
 
 
 
 

Seniores Inatel

 
 
  
 
 
fides-gondobasket.webnode.pt/products/seniores-inatel/
 
 
 
 
 
 

Sub-18

 
 
15 Outubro 2016   
Diogo Cão  96  -  43  Fides Gondobasket
 
fides-gondobasket.webnode.pt/products/sub-18/
 
 
 
 

Seniores A 

 
 
 
 
fides-gondobasket.webnode.pt/products/seniores-a/
 
 

 

 

Sub-16 Masculinos

 
 
15 Outubro 2016
 
   Fides Gondobasket   58  -  28  C.B. Penafiel
 
      fides-gondobasket.webnode.pt/products/sub-16-mas/
 
 
 
 
 
 

Sub-14 Masculinos

 
 
16 Outubro 2016
  Fides Gondobasket   32  -  56   C.D. José Régio
 
fides-gondobasket.webnode.pt/products/sub-14-mas/
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub-14 Femininos

 
 
 
16 Outubro 2016 
Fides Gondobasket   36  -  56   Juvemaia
fides-gondobasket.webnode.pt/products/sub-14/
 
 
 
 
 

Sub-16 Femininos

 
 
9 Outubro 2016
Fides Gondobasket   31 - 46   Lousada
  
fides-gondobasket.webnode.pt/products/sub-16-fem/